استادی در اصول امواج الیوت

44,500 تومان
افزودن به سبد خرید

استادی در تئوری موجی الیوت

170,000 تومان
افزودن به سبد خرید

امواج الیوت به زبان ساده

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

امواج بازیگر – موج شماری

46,500 تومان
افزودن به سبد خرید

تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

75,000 تومان
افزودن به سبد خرید

راهنمای بصری امواج الیوت

86,500 تومان
افزودن به سبد خرید

راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت با مثال های کاربردی

70,000 تومان
افزودن به سبد خرید

راهنمای سریع تحلیل الیوت

75,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کالبدشکافی امواج الیوت

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرجع کاربردی تئوری موج الیوت – براساس نرم افزار Elwave

175,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مرجع کامل امواج الیوت در بازار سرمایه

145,000 تومان
افزودن به سبد خرید

من یک معامله گر هستم – آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

مهارت در امواج الیوت – مفاهیم اولیه، الگوهای موج و کاربردهای عملیاتی

55,000 تومان
افزودن به سبد خرید